Wat betekent mindfulness?

Omschrijving

Mindfulness is de training van de aandacht in het huidige moment. Er wordt getracht de aandacht op een niet-oordelende en compassievolle manier te ontwikkelen.

Deze wetenschappelijke onderbouwde praktijk leert je meer inzicht te krijgen in je eigen gedachten, gevoelens en soms vastgeroeste denkpatronen. Je leert tevreden te zijn met wat is en wie we nu zijn.

Voordelen?

 • Meer inzicht krijgen in de eigen gedachten, gevoelens en vastgeroeste denkpatronen;
 • Valkuilen ontdekken die tot overmatige stress leiden;
 • Beter leren omgaan met tegenslagen, pijn, ontgoocheling, piekeren, perfectionisme en veranderlijke levensomstandigheden;
 • Communicatievaardigheden bewuster toepassen;
 •  Leren ombuigen van wat ‘oké’ is in het leven naar meer “floreren” in het leven en hierdoor een grotere veerkracht ontwikkelen;
 • Leren tevreden zijn met wat is en wie we nu zijn;
 • Preventief werken tegen burn-out en depressie;

Oefenmomenten / wekelijkse meditatielessen

Regelmatig worden er ook oefenmomenten en/of wekelijkse meditatielessen georganiseerd. Dit zijn unieke gelegenheden om samen te oefenen en ervaringen uit te wisselen.

Voor wie nog geen 8-weken trainingen gevolgd heeft kan een oefenmoment/meditatieles dienen als introductie/kennismaking met mindfulness.

Methode 8-weken trainingen?

 • 8 wekelijkse sessies die bestaan uit geleide meditaties, communicatieoefeningen, yogaoefeningen, mindful bewegen en toelichtingen rond stress, emoties, grenzen, …
 • Dagelijkse praktische thuisopdrachten van de oefeningen die tijdens de sessies werden besproken en ingeoefend.

Welke onderwerpen komen aan bod?

 • Aandacht voor het huidige moment;
 • Aandacht voor de adem;
 • Inzicht krijgen in de bouwstenen van een ervaring: gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen;
 • Omgaan met aangename en onaangename momenten;
 • Het effect van interpretatie op onze stemming;
 • Manieren om je grenzen te leren respecteren;
 • De kracht van stilte leren ontdekken;
 • Inzicht in de opbouw van stress, vroege waarschuwingssignalen ervan leren ontdekken en leren omgaan met de oorzaken en gevolgen van stress.
 • Aandacht voor (automatische) gedachten en er op verschillende manieren leren mee werken;
 • Emoties leren herkennen en benoemen: pijn, irritatie, frustratie, angst, verdriet, blijheid, plezier, vreugde,…
 • Leren accepteren van zaken die we niet kunnen veranderen;
 • Beter leren luisteren en communiceren;
 • Zelfzorg voor een hoger welzijn;
 • De kracht van zelfcompassie en liefdevolle vriendelijkheid;
 • Verschillende meditatietechnieken;
 • Mindful yoga;
 • Heel wat tips om mindfulness laagdrempelig, stap voor stap, in te bouwen in je leven.

Kortom: Voor iedereen die gelukkiger en veerkrachtiger in het leven wil staan.

Deze 8-weken trainingen combineert de programma’s MBSR (= Mindfulness-based Stress Reduction) en MBCT (= Mindfulness-based Cognitive Therapy) waarvan hun doeltreffendheid wetenschappelijk aangetoond is. Het is een mooi samengaan van Westerse psychologie en Oosterse wijsheid.

Opbouw

 • Intake
 • 8 sessies van 2u30
 • Werkboek
 • Handleiding
 • Downloads meditaties