Wat betekent mindfulness?

Omschrijving

Mindfulness is de training van de aandacht in het huidige moment. Er wordt getracht de aandacht op een niet-oordelende en vriendelijke manier te ontwikkelen.

Deze training volgt het MBCT-L (= Mindfulness-based Cognitive Therapy for life) programma dat ontwikkelt is door de Universiteit van Oxford - Oxford Mindfulness Foundation en waarbij de doeltreffendheid wetenschappelijk aangetoond is. 

Wat leer je?

 • Meer inzicht krijgen in de eigen gedachten, gevoelens en in de soms vastgeroeste denk- & gewoontepatronen en hoe hiermee vaardig om te gaan;
 • Waarschuwingssignalen van je lichaam leren oppikken en passend beantwoorden;
 • Valkuilen ontdekken die tot overmatige stress leiden en dit leren bijsturen;
 • Beter leren omgaan met tegenslagen, pijn, ontgoocheling, piekeren, perfectionisme en veranderlijke levensomstandigheden;
 •  Leren ombuigen van wat ‘oké’ is in het leven naar meer “floreren” in het leven en hierdoor een grotere veerkracht ontwikkelen;
 • Leren tevreden zijn met wat is en wie we nu zijn;
 • Preventief werken tegen burn-out en depressie;
 • Een eigen plan voor zelfzorg leren opmaken en dit toe te passen in je dagdagelijks leven.

Hoe?

 • 8 sessies die bestaan uit geleide meditaties, mindful bewegen, psycho-educatie rond o.a. de werking v/h brein, stressgevoelens, piekeren, angst, onzekerheid, grenzen bewaken, omgaan met uitdagingen, zelfzorg, leren genieten,… en oefeningen uit de moderne psychologie;
 • Dagelijkse praktische thuisopdrachten van de oefeningen die tijdens de sessies werden ingeoefend. Zo leer je de aangeleerde vaardigheden toe te passen in je leven.

Welke vaardigheden leer je?

 • Mindfulness is een vaardigheden cursus, eerder dan groepstherapie;
 • Een beter begrip ontwikkelen van de werking van jouw brein;
 • Het leren herkennen van patronen / mentale gewoonten en hierbij leren opmerken dat er alternatieven zijn. Om afstand te leren nemen en een bredere kijk op moeilijke gedachten en gevoelens te hebben;
 • Vroege waarschuwingssignalen van stress, angst en een verlaagde stemming herkennen. Vervolgens behulpzame actie te ondernemen als je ze opmerkt. Om te leren minder moeite te stoppen in dingen te willen ’oplossen' of te ‘fixen’ en niet steeds te streven naar resultaten. Vriendelijker en milder voor jezelf leren te zijn;
 • Om ruimte voor vreugde te leren maken.

Wat is de inhoud van iedere sessie?

 • Mindfulness begint wanneer we de neiging van op automatische piloot te leven herkennen. We leren hoe je het beste uit dit automatisme stapt en zo bewust wordt van elk moment. Oefenen om de aandacht doorheen het lichaam te verplaatsen toont aan hoe enerzijds dit makkelijk is en anderzijds hoe het een uitdaging kan zijn;
 • Verdere focus op het lichaam begint duidelijker het 'gebabbel van de geest' te laten zien en hoe dit onze reacties op alledaagse gebeurtenissen neigt te beheersen;
 • Met een groter bewustzijn beginnen we op te merken hoe druk en verstrooid de geest vaak kan zijn. Door bewust te leren worden van de ademhaling, of lichaamsgewaarwordingen, ontstaat de mogelijkheid om meer gefocust en aanwezig te zijn in het huidige moment;
 • De geest is het meest verstrooid wanneer het zich aan iets probeert vast te klampen en andere dingen probeert te vermijden/ontsnappen. Mindfulness biedt een manier om aanwezig te blijven, dingen vanuit een andere plaats te bekijken, een breder perspectief te helpen nemen, onze eigen reactiviteit duidelijk te zien en anders met de ervaring om te gaan;
 • Er vanuit een ander perspectief naar kijken houdt in dat je een gevoel krijgt van het 'toestaan' dat het is zoals het is, zonder het te beoordelen of te proberen het anders te maken. Een dergelijke houding van acceptatie is een belangrijk onderdeel van voor jezelf zorgen en duidelijker zien wat er eventueel dient te veranderen;
 • Negatieve stemmingen en de gedachten die daarmee gepaard gaan, beperken ons vermogen om anders met ervaringen om te gaan. Het is bevrijdend om te beseffen dat onze gedachten slechts gedachten zijn, zelfs degenen die zeggen dat ze dat niet zijn! We leren vaardiger te reageren;
 • Behulpzaam handelen en voor onszelf zorgen bij uitdagingen, ondersteunt ons welzijn. ‘Floreren’ wordt ondersteund door actieve betrokkenheid bij wat voor ons belangrijk is en wat ons voedt. Nadat we een adempauze hebben genomen, kunnen we leren voor onszelf te zorgen met handelingen die plezier of een gevoel van voldoening geven of een duidelijke focus bieden voor mindfulness. We kunnen onze geest en ons lichaam ontwikkelen op manieren die vreugde en ‘floreren in het leven’ ondersteunen;
 • Het handhaven van een balans in het leven wordt geholpen door regelmatige mindfulness-oefeningen. Goede voornemens kunnen worden versterkt door dergelijke voornemens te koppelen aan een positieve reden om voor zichzelf te zorgen.

Kortom: Voor iedereen die gelukkiger en veerkrachtiger in het leven wil staan.

Hoe verloopt een sessie van een groepstraining?

 • Samenkomst van de groep (Bij de eerste sessie: kennismaking, verwachtingen, intenties, trainingsmateriaal ontvangen, praktische info);
 • Sessies beginnen vaak met een meditatie praktijk (bv. aandacht voor adem of voor het lichaam). Reflecties over de ervaringen van de meditatie praktijk;
 • Feedback over de ervaringen van de oefeningen thuis gedurende de voorbije week. Bespreken van het thema van de sessie;
 • Een andere korte meditatie praktijk en/of een cognitieve therapie oefening. Reflectie over de ervaring van de praktijk / oefening;
 • Bespreken van de oefenkansen voor thuis.

Wat houden de oefenkansen thuis in?

 • Ongeveer 40 minuten per dag gedurende de training;
 • Mogelijk dien je andere aspecten van je leven te reorganiseren om de oefenkansen thuis te kunnen benutten. Misschien dien je familie of vrienden in te lichten over wat erbij komt kijken;
 • Experimenteer met oefenen op verschillende tijdstippen van de dag als je dingen moeilijk vindt;
 • Houd zo goed mogelijk een open geest - je zult merken dat je ervaring verandert van de ene dag naar de volgende en de ene week naar de volgende;
 • Als dingen moeilijk zijn of iets je beoefening verstoort, geef dan niet op. Je kunt altijd opnieuw beginnen (en opnieuw en opnieuw en ...).

En vergeet nooit... NIETS MOET. De training is een mooie gelegenheid om te 'ont-moeten'.

Oefenmomenten / wekelijkse meditatielessen

Naast de mindfulness trainingen in 8 sessies worden er ook op regelmatige tijdstippen workshops of een volle dag mindfulness georganiseerd. Wekelijks zijn er ook meditatielessen te volgen.

Dit zijn unieke gelegenheden om samen te oefenen en ervaringen uit te wisselen.

Voor wie nog geen training in 8 sessies gevolgd heeft kan een oefenmoment/meditatieles dienen als introductie/kennismaking met mindfulness.